Struktur og faste rammer giver effektive medarbejdere og bedre bundlinje

For dig der er ejerleder, selvstændig eller leder og har fuld fokus på driften. Du ved, at strukturen er vigtig (og starter oppefra i organisationen), men du mangler TID.

 

Dine ansatte har måske heller ikke tid nok? 

Måske ønsker du at opdatere og strukturere arbejdsgangene? 

Er der uklare retningslinjer? 

Sker der for mange fejl i virksomheden?

Måske ønsker du mere mappe struktur på dine dokumenter og Excel ark?

Måske mangler du faste procedurer, der sætter opgaverne i system?

Det handler om:

 • Klare definerede mål bidrager til succes

 • Strukturerede og effektive arbejdsgange giver tryghed, både for de ansatte og kunderne/gæsterne

 • Ensartet tilgang sikrer kvalitet og signalerer professionalisme
  Med klare arbejdsplaner/TO DO lister reducerer man fejl

 • Klarhed og struktur giver overskud 

Alt starter med et fundament!

 

Jeg oplever ofte, at virksomheder/ledere har travlt med at sætte mål, udarbejde strategiplaner mv. Samtidig erfarer jeg, at strukturen i en virksomhed ofte er et overset område hvor der optimeres. Der kan ligge “guld” gemt og der kan blive frigjort en masse energi og kompetencer og store gevinster at hente økonomisk.

Det ligger dybt i de fleste mennesker, at vi gerne vil gøre en forskel og gøre vores arbejde godt. Men det kan være vanskeligt at nå i mål med det i en travl hverdag, hvis den enkelte ikke har en gennemarbejdet TO-DO liste at navigere ud fra.

Jeg kan hjælpe med at udvikle struktur og systemer i din virksomhed, så dig og dine medarbejdere får et BEDRE OVERBLIK og BLIVER MERE EFFEKTIVE. LEAN.

Det gør det nemmere for både dig og dem når:
 

 • I får arbejdsgangene optimeret

 • I har overblik over faste procedurer

 • I har klare  og præcise manualer 

 • Når i har ansvar og roller klart beskrevet

 • Større tryghed hos medarbejdere

Nogen gange kan man ikke se skoven for bare træer.

Jeg er god til at finde ind til kernen samt have et fokus på det der fungerer godt. Jeg ser din virksomhed med helt "nye" friske øjne og du får objektiv og ærlig sparring

Malene Bredvig har sikkert og professionelt, ført mig igennem alle faser vedrørende salg, herunder gensalg og mersalg, samt forretnings udvikling. Struktureret og detalje orienteret har Malene vist mig alle relevante systemer, og vi har haft god og ærlig sparring om gode værdier vedrørende kundepleje. Det har været et meget givende og lærerigt forløb. Jeg har fundet mig rigtig godt tilpas, i Malenes altid positive og nytænkende tilgang til opgaverne. Jeg kan varmt anbefale Malene Bredvig.

Lene Glerup
Kundechef, Kragerup Gods

Sådan gør jeg:

Jeg går helt i dybden - og jeg udfører selv arbejdet.

Jeg sikrer mig, at alle er med hele vejen og

fremlægger, opdaterer og synliggør processerne løbende.

 

1.

Det hele starter med et møde med virksomhedens ledelse. Her taler vi om jeres

ønsker, behov og hvilke udfordringer I har. Vi afstemmer forventninger og

aftaler opgavens omfang.

 

2.

Efter vores første møde, sender jeg et aftale udkast/oplæg på opgaven.

3.

Når vi er enige om aftalens omfang, udvælger jeg sammen med dig/ledelsen

medarbejdere og afdelinger som jeg efterfølgende mødes med. 

Møderne giver mig indblik i og mulighed for at undersøge de nuværende

arbejdsgange og procedurer. De giver mig også kendskab til afdeling/afdelingernes

systemer og det tværfaglige samarbejde.

4.

På baggrund heraf udarbejder jeg en fyldestgørende rapport over

fokusområder samt udviklings punkter, hvor der kan optimeres og

effektiviseres. Rapporten præciceres med en handlingsplan der

præsenteres for dig/ledelsen.

 

Herefter beslutter I, om I selv vil arbejde videre med de

tiltag jeg har foreslået i rapporten, eller om I ønsker min assistance til at implementere.

Rapporten giver jer indblik i , hvor og hvordan i kan optimere og

effektivisere struktur, systemer og processer. 

Pris for ovenstående (fase 1-4) skræddersyes til virksomhedens

behov og størrelse. Se pris eksempel nedenfor.

5.

Aftaler vi, at jeg skal være tovholder i implementerings processen, kan i

vælge, at jeg kommer 1 dag om ugen, 1 dag pr. 14.dag, 1/2 dag om ugen eller deltid efter nærmere aftale. Se priser nedenfor.

Min fornemmeste opgave er, at når mit job er udført så ved alle hvad de skal og

der er konkrete manualer og procedurer.

Pris for Rapport (fase 1-4)

Pris eksempel for en ejerledet virksomhed med 6-10 medarbejdere:

2 møder med ejer

3 dage i virksomheden

Udarbejdelse af rapport

Pris 19.950,00 ex. moms

Har du mindre end 6 medarbejdere eller over 10 medarbejdere så kontakt mig for et skræddersyet tilbud til din virksomhed

Pris for Implementeringsproces

1 dag ugentligt i virksomheden

 Kr. 19.200,00 ex. moms pr. måned

(min. 2 måneder)

En 1/2 dag ugentligt i virksomheden

Kr. 9.995,00 ex.moms pr. måned

(min. 3 måneder)

1 dag pr. 14. dag i virksomheden

Kr. 11.995,00 ex.moms pr. måned

(min. 3 måneder)

Deltid i x antal måneder

Pris aftales